<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
  Convivium Varsavia
 
Spotkanie Convivium Varsavia - OLIWA
dodano: 2012-04-18

 

     Warszawskie Convivium Slow Food swoj± kolejn± Kulinarn± Akcjê Bezpo¶redni± przeprowadzi³o w Moonsferze. Tematem spotkania tym razem by³a oliwa, a w tajniki wiedzy na jej temat wprowadzali nas Tessa Capponi-Borawska oraz Tadeusz Pióro.

    więcej >>

Impreza w Fortecy: Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska
dodano: 2012-03-20

10 marca 2012r. w Fortecy odby³a siê wielka feta z okazji zakoñczenia Projektu „Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska” propaguj±cego korzystanie z tradycyjnych, regionalnych artyku³ów spo¿ywczych dla tworzenia nowoczesnych dañ kuchni polskiej.

    więcej >>

Slowfoodowy warsztat smaku
dodano: 2011-03-24

 

3 kwietnia (niedziela), o godzinie 18:30, na Zamku Ujazdowskim w Warszawie,  w ramach "Rozbudzaj±cego Pakietu Wiosennego" odbêdzie siê slowfoodowy warsztat smaku.
Bezpo¶rednio po projekcji kulinarnego filmu "Szczê¶liwy poeta" (re¿. Paul Gordon) aktywi¶ci warszawskiego convivium zaprosz± na opowie¶æ o ruchu Slow Food po³±czon± z degustacj± polecanych przez polski Slow Food produktów.
 

    więcej >>

Kulinarna Akcja Bezpo¶rednia – Sery zagrodowe.
dodano: 2011-01-27

          Zaledwie od kilku lat sery zagrodowe zdobywaj± sobie podniebienia polskich smakoszy. Odwa¿nie wychodz± z cienia w³oskich czy francuskich gwiazdorów, zadziwiaj±c oryginalno¶ci±, skutecznie konkuruj±c z serami z hipermarketowej pó³ki. Dlatego nie dziwi wyj±tkowa frekwencja podczas ostatniej Kulinarnej Akcji Bezpo¶redniej, która odby³a siê w sobotê, 15 stycznia w Pi±tej Æwiartce – restauracji w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Ponad stu smakoszy by³o chêtnych by poznaæ i spróbowaæ serów pochodz±cych z ma³ych zagrodowych wytwórni.

    więcej >>

Kulinarna Akcja Bezpo¶rednia - Sery zagrodowe
dodano: 2011-01-11

Zapraszamy wszystkich na spotkanie na temat serów zagrodowych, w sobotê 15 stycznia o godzinie 12.00 w Restauracji Pi±ta Æwiartka w Arkadach Kubickiego.

    więcej >>

zobacz wszystkie wiadomości
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |