<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
  Wiadomości
 
Zakaz pasz z GMO w całej UE byłby dla polskiej konkurencyjności najlepszy
dodano: 2012-06-28
Polski rząd, polskie ministerstwo rolnictwa jednoznacznie na forum Unii Europejskiej opowiada się przeciwko wprowadzaniu GMO. Nasze stanowisko jest od 2008 r. jednolite, nie ma z naszej strony żadnej intencji wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych – zapewnił wiceminister Andrzej Butra podczas sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy o paszach.
Jak stwierdził wiceminister, nie ma żadnych podstaw do uznania szkodliwości pasz zawierających GMO. W Instytucie Zootechniki w Krakowie w latach 2008–2011 przy współudziale Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach prowadzono badania dotyczące m.in. wpływu pasz GMO na produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz na jego retencję w tkankach, produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono negatywnego wpływu skarmiania pasz GM na jakość i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko – zapewnił wiceminister. Poza tym podkreślił, że rząd podjął czynności zmierzające do zastąpienia modyfikowanej soi:

Od 2010 r. udzielane jest specjalne wsparcie rolnikom uprawiającym rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne w plonie głównym. Od 2012 r. przewidziano zwiększenie puli środków przeznaczonych na to wsparcie z 10,8 mln euro do 30 mln euro rocznie. W związku z czym stawka płatności wzrośnie do 100 euro/ha.

Podejmowane są też kroki, które mają zwiększyć powierzchnię upraw roślin strączkowych i ograniczyć import soi. - W celu stworzenia warunków do zmniejszenia importu białka paszowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano i ustanowiono uchwałą Rady Ministrów z sierpnia 2011 r. program wieloletni. Przewiduje on zwiększenie powierzchni upraw roślin strączkowych ze 180 tys. ha do co najmniej 300 tys. ha oraz zmniejszenie importu białka paszowego i poekstrakcyjnej śruty sojowej o około 50 proc.

Komisja Europejska pracuje nad zniesieniem zakazu stosowania mączek: - Mamy nadzieję, że w 2013, 2014 r. ten zakaz zostanie zniesiony. Po prostu cały czas są jeszcze obawy o odpowiednio zwalidowaną metodę laboratoryjnej identyfikacji gatunkowej białka. Trwają obecnie intensywne prace nad doskonaleniem tej metody.

Jak podkreślił Butra, zakaz pasz z GMO wprowadzony w Polsce nie będzie mógł być egzekwowany:

Przy takim zakazie możemy spodziewać się pogorszenia konkurencyjności produkcji zwierzęcej i wyraźnego wzrostu cen żywności, zwłaszcza mięsa drobiowego, wieprzowego, ale także jaj. Ten zakaz będzie nieskuteczny w zabezpieczaniu polskich konsumentów przed spożywaniem żywności tworzonej z udziałem pasz wyprodukowanych z roślin GMO, gdyż brak takiego zakazu w innych krajach europejskich uniemożliwia skuteczne egzekwowanie wprowadzenia na polski rynek importowanej żywności wytworzonej w oparciu o pasze GMO, w tym coraz większej ilości sprowadzanej wieprzowiny. Ewentualny administracyjny zakaz stosowania tych pasz w Polsce nie zabezpieczy polskiego konsumenta przed spożywaniem żywności wyprodukowanej z udziałem produktów GMO, a przyczyni się w konsekwencji do wzrostu cen żywności na polskim rynku.

Sytuacja mogłaby być lepsza, gdyby UE zdecydowała się wprowadzić zakaz dla całego rynku europejskiego. - Natomiast rzeczywiście Polska cały czas walczy o to, żeby Unia Europejska opowiedziała się jednym głosem, najlepiej przeciwko zlikwidowaniu możliwości uprawy roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i żeby to było jednolite dla całego rynku europejskiego. Wtedy jesteśmy rzeczywiście konkurencyjni na całym naszym obszarze celnym – stwierdził Butra.

farmer.pl/MP
    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |